S0L1D devops-heroes
februari 16, 2018

Van hark naar waardeketens: De post-DevOps wereld

Als we kijken naar traditionele organisaties dan zijn die meestal volgens een mooi harkje, oftewel een organogram ingericht. Ze bestaan uit een aantal operationele afdelingen met daarboven een aantal stafafdelingen. Een HRM-afdeling, accountmanagement, productmanagement, marketing & communicatie, finance & control en ICT.

Waarbij ICT ook nog eens uit allemaal verschillende afdelingen bestaat: Functioneel Applicatie Beheer, Technisch Beheer, Middleware, Infra, Netwerk, Software Ontwikkeling, Test en een Servicedesk. Bovenop al deze afdelingen is er nog Het Bestuur en met een beetje “geluk” ook nog eens een Raad van Toezicht.
Al deze afdelingen hebben zo hun eigen taken, verantwoordelijkheden, doelen en ambities. Ze hebben allemaal hun eigen processen om zo efficiënt mogelijk te werken. Binnen de muren van zo’n afdeling is het meestal goed geregeld, maar zodra iets afdelingsoverstijgend is, zie je meestal de eerste problemen ontstaan.

Pre-DevOps

Collega’s op dezelfde afdeling hebben vaak al onvoldoende in beeld wat hun directe collega’s aan het doen zijn, laat staan dat ze weten wat de werkzaamheden van een collega van een andere afdeling zijn! Wederzijds begrip is hierdoor beperkt en de belangen van de ander zijn vaak niet bekend.
Daarbij zie je ook regelmatig dat de belangen van de persoon en/of afdeling belangrijker worden gevonden dan het uiteindelijke doel: een tevreden klant.
En als kers op de taart denkt iedereen van elke afdeling ook precies te weten dat de klant eigenlijk wil. We zijn tenslotte professionals, toch?!

Een zo kort mogelijke Time to Market, Value leveren, perfecte service en kwaliteit. Dat zijn de belangrijke speerpunten voor de meeste organisaties. En ondanks dat we allemaal professionals zijn, zie je organisaties in groten getale worstelen. Ze hebben moeite met het leveren van echt toegevoegde waarde aan hun klant. En al helemaal als dat dan ook nog eens op een snelle manier moet.

Multidisciplinair

Hoe ga je nu als traditionele harkjes-organisatie zorgen dat je je concurrentie voor blijft? Dat er een korte Time to Market wordt gerealiseerd, dat er toegevoegde waarde wordt geleverd aan de klant, goede service en kwalitatief goede producten? Het lijkt bijna onmogelijk!

Gelukkig zijn met de komst van DevOps hele goede stappen gezet om snel kwalitatief goede producten naar de klant te brengen. Muurtjes en silo’s worden binnen de afdeling ICT afgebroken. Teams worden geformeerd met alle benodigde expertise, ook wel mooi verwoord: multidisciplinaire teams. Deze zelfsturende en zelforganiserende teams met manusjes van alles, zijn verantwoordelijk voor een product. En dan wel voor de gehele lifecycle van het product.

Dit doen ze in nauwe samenwerking met de Productowner die op zijn beurt de belangen van de klant behartigd. Veel repeterende, handmatige handelingen worden geautomatiseerd om ervoor te zorgen dat de kans op het maken van fouten wordt geminimaliseerd en processen sneller verlopen. Al met al hele goede, belangrijke stappen.

Waardeketen

Maar om van echte waarde te zijn voor je klant, moet je de rest van de organisatie er ook bij betrekken. Ook de muurtjes en silo’s van de overige afdelingen moet worden afgebroken en je moet de organisatie inrichten op waardeketens. Een waardeketen is het gehele proces van idee tot daadwerkelijk product. En dan ook alles wat erbij komt kijken, ook de nevenactiviteiten, om het product te realiseren. Het uitwerken van het idee, marktonderzoek, SWOT analyse, fundings, compliancy op wet en regelgeving, en uiteindelijk het bouwen van het product.

Een waardeketen is dan ook veel meer dan alleen een DevOps team met een Productowner die samen iets bouwen. Alle expertises binnen een waardeketen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor dat ene product en dat ene uiteindelijke doel: waarde leveren aan de klant.
Maak HRM maar onderdeel van die waardeketen. Zodat de HRM functionaris precies weet wat er allemaal speelt bij de dagelijkse werkzaamheden van de Productowner, Software Developer, Tester, Accountmanager en Controller. De HRM-functionaris ziet dan meteen wat er nodig is om het werk van die directe collega te optimaliseren.

Andersom

Maar dit werkt natuurlijk ook andersom. Doordat HRM of een controller, of wie dan ook, onderdeel is van die waardeketen, wordt er wederzijds begrip gekweekt en zien ze allemaal tegen welke uitdagingen de ander aan loopt en kunnen hierbij ook daadwerkelijk helpen. Een developer ziet dat het HRM proces inefficient is en kan dit proces sneller maken door de HRM applicatie aan te passen, bijvoorbeeld.

Dit is dan misschien een verkeerd voorbeeld omdat het niet direct toegevoegde waarde levert aan de klant, maar indirect heeft dit toch wel invloed op de klant. Want als de HRM-functionaris zijn werk goed kan doen, heeft dit weer invloed op de rest van het team. Een gemotiveerd team wat lekker in z’n vel zit en z’n werk goed kan uitoefenen, zorgt uiteindelijk voor positieve resultaten en dus een tevreden klant. En dat is natuurlijk waar we het allemaal voor doen!


S0L1D tester is dead
maart 8, 2018

De IT ontwikkelt zich nog steeds in rap tempo. Nieuwe tools, methoden en technieken komen in razend tempo onze kant op. Daarbij worden de eisen van de gebruikers en consumenten ook steeds hoger. Het systeem of de software moet het altijd en vooral goed doen. IT wordt dan ook meer en meer gezien als een commodity. Net zoals water uit de kraan of stroom uit het stopcontact.

Heb jij het gewenste gedrag laten zien en krijg jij nu wel die salarisverhoging?
januari 12, 2018

Ja hoor, het is weer zo ver. Het laatste kwartaal van het jaar is aangebroken, dus tijd voor de beoordelingsgesprekken. Ik zie de posts op linkedin alweer voorbij komen. Heb jij het gewenste gedrag laten zien? Krijg jij nu wel die salarisverhoging?