s0l1d-the-soft-side-1200x510
september 20, 2018

DevOps, the soft side

Waarschijnlijk weet je al wat DevOps is of heb je er wel eens van gehoord, want anders zou je hier op dit moment niet zijn. Wat veel mensen niet weten of wel weten maar onderschatten, is dat DevOps ook een zachte kant heeft. Met de zachte kant van DevOps bedoel ik alles wat niets met techniek, automatisering, software en hardware te maken heeft. Het is eigenlijk alles wat intermenselijk is. De communicatie, de samenwerking, het continue leer- en verbeterproces van zowel individuele teamleden als het team als collectief, en nog veel meer. Dit is een heel breed scala en er zijn heel veel onderwerpen die hieraan gerelateerd zijn, of zelfs rand voorwaardelijk zijn. Het belang van de zachte kant van DevOps is enorm. Sterker nog, het is juist déze kant die ervoor zorgt dat je als persoon, team en als organisatie beter wordt in datgene wat je doet en uiteindelijk successen kan gaan vieren.

Dit blog is dan ook de eerste van velen in de serie “DevOps, the soft side”. In deze serie zullen verschillende onderwerpen de revue passeren. Denk hierbij aan: Weerstand, Angst, Continuous Improvement, High Performing Teams, Zelf-organiserende teams, T-shaped profiel, Communicatie, Samenwerking, Vertrouwen en nog veel meer. En weet je wat het mooie is? Dit onderwerp raakt niet alleen DevOps. In elk type organisatie met elk type mensen, ongeacht het werk dat ze doen en hoe ze dat doen: al deze blogs zullen interessant voor je zijn. De komende blogs zullen jou, jouw team en jouw organisatie helpen in het verbeteren van de samenwerking, de communicatie, de productiviteit en de werksfeer. Wat uiteindelijk resulteert in het creëren van meer waarde voor je klanten. Want dat is het bestaansrecht van jouw organisatie!

De sleutel tot succes

Regelmatig zie ik bij organisaties dat DevOps wordt “geïmplementeerd” vanuit een technisch perspectief. Men begint bijvoorbeeld met Continuous Delivery of Testautomatisering. Hoewel automatisering een zeer belangrijk onderdeel is van DevOps, is het tegelijkertijd ook een relatief simpel aspect van DevOps. Wat code kloppen, scripts aanpassen, een virtuele machine inrichten, tools implementeren: appeltje eitje voor een IT’er.

De sleutel tot succes ligt hier volgens mij niet. Die sleutel vind je namelijk aan de zachte kant! Want als je als persoon, team of organisatie gaat automatiseren, maar er is geen gevoel van eigenaarschap en verantwoordelijkheid en er bestaat geen behoefte om samen te werken, dan weet ik nu al dat je geen resultaten gaat boeken. Pro-activiteit, initiatief nemen, continu willen verbeteren, de klant centraal stellen, communicatie, transparantie, commitment en het geven van constructieve feedback bereik je namelijk niet met techniek. Ik durf zelfs te zeggen dat er dan een kloof tussen IT en business ontstaat en dat IT als last en kostenpost wordt gezien in plaats van enabler voor de business.

“Culture eats strategy for breakfast”

Ik gebruik deze quote van Peter Drucker regelmatig omdat ik hier volledig achter sta. Als je DevOps echt wilt omarmen, bereid je dan voor op een cultuurverandering. En de gemiddelde cultuurverandering heeft een aantal jaar nodig. Denk aan 5 tot 8 jaar voordat die verandering echt effectief is.

Begin klein en neem de tijd

Mijn advies hierin is, begin klein. Ga geen “Big bang” cultuurverandering doorvoeren, want je zult weerstand ervaren. Soms weinig, maar meestal veel. Gelukkig kun je die weerstand wegnemen. Enerzijds door de weerstand te erkennen. Of eigenlijk door de angst te erkennen. Want weerstand komt meestal vanuit een angst en angst is een emotie. En als je emoties erkent, dan voelen mensen zich gehoord. Dat resulteert ook weer in het vergroten van het vertrouwen. Ook geen onbelangrijke in dit hele verhaal. Anderzijds kun je de weerstand wegnemen door te laten zien dat het werkt. Dit geldt voornamelijk voor de criticasters. De criticasters zijn sceptisch en kritisch en die overtuig je niet door te praten, maar door het daadwerkelijk te laten zien.

Dus als je besluit om een start te maken met de DevOps manier van werken, begin klein. Begin met een team dat al gemotiveerd is of formeer een nieuw team met gemotiveerde mensen. Geef dat team vervolgens de ruimte om hun eigen ideeën te realiseren, geef ze je vertrouwen. Laat ze experimenteren en laat ze falen. En nog belangrijker: straf fouten niet af, maar moedig je team aan fouten te maken. Want van fouten leer je en word je beter. Als je fouten gaat afstraffen, vergroot je de angstcultuur en dat is nou juist wat je niet wilt.

Vier succes!

Zodra het team de ruimte en de middelen krijgt, zul je zien dat ze met hele creatieve oplossingen komen. Die oplossingen zijn successen en successen moet je vieren, hoe klein ze ook zijn. Deel ze via alle beschikbare kanalen binnen jouw organisatie. Schreeuw ze van de daken! Want dat draagt weer bij in het gevoel dat het een team echt een bijdrage levert. Dat geeft ze meer vertrouwen en voldoening uit hun werk, wat weer bijdraagt aan een betere werksfeer en ga zo maar door…

Top-Down en Bottom-Up

Commitment vanuit management is ook zeker geen onbelangrijke. Het is niet rand voorwaardelijk, maar het maakt het leven wel een stuk makkelijker als het management erachter staat. Gebruik management om impediments weg te nemen, om de bureaucratie te verminderen, of soms te omzeilen. Gebruik management ook om de rest van de organisatie mee te nemen in deze verandering. Maar waak er wel voor dat het geen pure top-down approach wordt. Top-down benaderingen worden over het algemeen niet als positief ervaren en zorgen ervoor dat er geen eigenaarschap wordt gepakt. Probeer deze cultuurverandering zowel vanuit top-down als bottom-up benadering aan te vliegen. Zowel management, als collega’s van de werkvloer staan hierachter. Dit vergroot de kans van slagen, doordat eigenaarschap en verantwoordelijkheid wordt gecreëerd.

Tot zover deel 1!

Kijk nu eens naar de cultuur binnen de organisatie waar je werkt. Op een schaal van 1 tot 5, waar 1 voor heel erg onvolwassen staat en 5 voor heel erg volwassen:
Welke score krijgt jouw organisatie?


s0l1d-culture-1200x510
oktober 1, 2018

Voordat we meteen met de deur in huis vallen door te vertellen wat DevOps volgens S0L1D Heroes is, nemen we je mee in het ontstaan van DevOps en de naam DevOps. Zelfs de meeste DevOps Engineers of DevOps Coaches kennen het originele verhaal niet. Jij straks wel ;-)

S0L1D tester is dead
maart 8, 2018

De IT ontwikkelt zich nog steeds in rap tempo. Nieuwe tools, methoden en technieken komen in razend tempo onze kant op. Daarbij worden de eisen van de gebruikers en consumenten ook steeds hoger. Het systeem of de software moet het altijd en vooral goed doen. IT wordt dan ook meer en meer gezien als een commodity. Net zoals water uit de kraan of stroom uit het stopcontact.